Presentació de propostes musicals

Formulari d’inscripció


BASES DE PARTICIPACIÓ

En castellano

La Fira Valenciana de la Música Trovam! és l’espai d’intercanvi professional més reconegut pel sector musical a la Comunitat Valenciana. Hi participen artistes, mànagers, bookers, promotors, tècnics i qualsevol tipus d’agent que forme part de l’escala de valor de la música. 

La programació artística de la Fira Trovam se centra aquests valors: 

 • Posar en valor a grups musicals, especialment valencians, i donar visibilitat als seus treballs artístics.
 • Actualitat: es programen propostes que presenten nous treballs o que recentment els han publicat amb l’objectiu de mostrar les tendències actuals del sector de la música en viu. 
 • Indústria: l’objectiu és visibilitzar el treball dels artistes però també el dels professionals que els acompanyen. Les propostes programades han de tindre un impacte en la consolidació de la indústria musical valenciana. 

Requisits de participació

 • Hi poden participar grups de qualsevol procedència geogràfica, encara que es donarà prioritat a les formacions artístiques de la Comunitat Valenciana.
 • Els grups han de tindre almenys un disc o EP editat i material d’àudio i vídeo disponible.
 • Es poden presentar propostes artístiques de diferents estils musicals dins de l’àmbit de les músiques actuals (pop, rock, folk, electrònica, urbana, jazz, mestissatge, etc).

Criteris de valoració

 • La qualitat artística i tècnica, l’originalitat, la singularitat i el caràcter innovador de la proposta.
 • La capacitat de projecció.
 • La trajectòria artística del sol·licitant i de l’empresa de management.
 • Es valorarà que es tracte d’una estrena d’espectacle o de la presentació d’un nou disc.
 • Les propostes amb continguts racistes, xenòfobs, que ataquen la dignitat de dones o persones LGTBIQ+, o que vulneren els drets fonamentals de les persones, seran excloses de la selecció.

Període de presentació

La data límit de presentació és el divendres 5 d’abril de 2024 a les 23:59h.

La comissió artística farà una valoració contínua de les propostes rebudes des de l’inici d’aquesta convocatòria. 

Important: la sol·licitud de participació implica l’acceptació d’aquesta normativa.

Canal de presentació

Les propostes artístiques seran admeses únicament en línia, complimentant el formulari que es troba al final d’aquesta normativa de participació artística, una vegada acceptada.

Cal enviar un formulari per cada proposta artística que vulgueu presentar.

Una vegada hagueu presentat la proposta, rebreu un correu electrònic de confirmació amb el nom del grup / companyia i de l’espectacle presentat. EN CAS DE NO REBRE’L, ES CONSIDERARÀ LA PROPOSTA COM A NO PRESENTADA.

Per a qualsevol dubte, contacteu per favor amb trovampro@firatrovam.com

Condicions econòmiques

La Fira Trovam, com a espai d’intercanvi amb assistència de professionals (650 la darrera edició), pactarà una aportació econòmica amb les companyies i grups. 

Els/les artistes i/o les seues oficines de management hauran d’estar donats/des d’alta i estar al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda.

Hospitalitat

La Fira Trovam comptabilitzarà com a integrants d’una companyia o grup, a efectes d’allotjament i manutenció, el nombre d’artistes / tècnics que figuren en la fitxa i –com a màxim- una persona en qualitat de representant o mànager.

Allotjament

La Fira Trovam facilitarà l’allotjament als grups segons l’horari i dia d’actuació. L’allotjament serà, segons disponibilitat, a Castelló o en poblacions veïnes. Les habitacions seran sempre compartides. El suplement de les habitacions individuals anirà a càrrec de l’artista, sempre que hi haja disponibilitat. L’allotjament es proveirà només en els casos següents:

 • Grups que actuen en dies consecutius.
 • Grups residents fora de la Comunitat Valenciana.

Contracte i facturació

La participació està subjecta a la signatura del contracte generat per la Valencian Music Association (VAM!), així com al lliurament en format electrònic de la corresponent factura.

Accés a invitacions per als concerts

Els grups seleccionats tindran la consideració de professionals inscrits i, per tant, gaudiran d’acreditacions personalitzades.

Per al seu propi espectacle (en cas que siga de pagament), cada grup disposarà d’un màxim de 10 invitacions, excepte en casos d’aforament de fins a 100 espectadors, on es negociarà de forma individualitzada.

Així mateix, tindran accés a l’espai de trobada, intercanvi i negoci amb la participació dels professionals inscrits.

Projecció

La informació sobre l’espectacle, que serà elaborada per la Fira a partir del material lliurat pels artistes, es difondrà a través de:

 • Programa general
 • Web www.firatrovam.com
 • Llotja virtual
 • Xarxes socials
 • Comunicats de premsa

Requisits tècnics

La Fira Trovam posarà a disposició dels grups els elements tècnics necessaris per al desenvolupament de l’espectacle, en funció de la seua disponibilitat pressupostària i dels materials. 

Cessió d’imatges

En el cas que la Fira capte imatges fotogràfiques i/o audiovisuals de les actuacions, l’artista autoritza a la Fira l’ús d’aquestes com a material promocional al contracte que signarà amb la Valencian Music Association.

Confirmació

Les companyies o grups seleccionats rebran la confirmació oficial de la seua participació abans del 31 de juliol de 2024 per correu electrònic.

Resolució de dubtes

Per a qualsevol aclariment, podeu contactar per correu electrònic: trovampro@firatrovam.com

Material a adjuntar

El material que cal adjuntar a la sol·licitud de participació en línia és:

 • Dossier artístic: descripció de l’espectacle i currículum. (Màxim 2 Mb)
 • Fitxa artística: persones involucrades en el projecte artístic i tasques que realitzen. (Màxim 2 Mb)
 • Fitxa tècnica: característiques i necessitats tècniques i de personal. (Màxim 2 Mb)
 • Una fotografia, com a mínim, de la companyia o grup (en format .tif o .jpg. Mínim 10×15 cm i 300 dpi de resolució). (Màxim 4 Mb)
 • Link a vídeo (vimeo, YouTube…).
 • Link d’àudio (Spotify, SoundCloud, myspace, bandcamp, DEEZER, altres…).

Sol·licitud

Empleneu en línia la sol·licitud de participació de la 12a Fira Valenciana de la Música Trovam que tindrà lloc del 14 al 16 de novembre de 2024.